Lokal na sprzedaż Katowice, powiat Katowice, województwo Śląskie

Strona główna  Powrót

Id oferty: 39511 | Numer oferty nokazja: 999844 | Numer oferty: 872/3186/OLS

Informacje o ofercie

Oferta

Lokal

Budynek

 • Rynek
  Wtórny
 • Rynek
  Wtórny
 • Województwo
  ŚLĄSKIE
 • Powiat
  KATOWICE
 • Miejscowość
  KATOWICE
 • Powierzchnia m2
  222
 • Garaż
  PLN

Opis dodatkowy

Przetarg na sprzedaż lokali użytkowych w dniu 31 grudnia 2015r Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 86 604 600,00 zł NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664 OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji – sprzedaż łączna prawa własności 2 lokali użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości 1. Lokal użytkowy nr 1 położony w Katowicach przy ul. POLARNEJ 32 - powierzchnia lokalu: 32,45 m² (lokal składa się z 1 pomieszczenia ) - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., co. - pomieszczenia przynależne: magazyn i wc o powierzchni 12,55 m2 - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0129 Dzielnica: Ligota Ilość kondygnacji: 5 Piętro: parter podatek VAT: zwolniony 2. Lokal użytkowy nr 2 położony w Katowicach przy ul. POLARNEJ 32 - powierzchnia lokalu: 190,11 m² (lokal składa się z 7 pomieszczeń użytkowych, wc, przedsionka i korytarza) - wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., co. - udział w nieruchomości wspólnej: 0,0544 Dzielnica: Ligota Ilość kondygnacji: 5 Piętro: parter podatek VAT: zwolniony cena wywoławcza 430 000 zł wadium 43 000 zł postąpienie 4 500 zł Przedmiotem przetargu jest sprzedaż łączna wyżej wymienionych lokali użytkowych w ramach jednej transakcji. Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena lokalu uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej. Termin i miejsce przetargu: 31 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 9.12.2015 r. do 29.12.2015 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Wujek z siedzibą przy ul. Załęskiej 37a w Katowicach, tel. 32/209-51-50. Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Restrukturyzacji Majątku pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 44 lub kom. 728 350 017. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 29.12.2015 (wtorek) do godziny 13.00 - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP nr 26 1020 2313 0000 3102 0521 52 58 -Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. -Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. -Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu zgód Korporacyjnych oraz Ministra Skarbu Państwa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania ostatniej z wymaganych zgód. 6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70⁵ Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 728 350 017 biuro@monitorurzedowy.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Ofertę obsługuje: Agencja/Agent/Właściciel
Tel. 502 xxx xxx Pokaż
Tel. (58 xxx xxx PokażLiczba wyświetleń: 810
Data ostatniej akutalizacji: 2015-12-10

Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

 

Inne ogłoszenia:

Lokal na sprzedaż

Powierzchnia: 500 m2

LUBELSKIE

WŁODAWA

Szczegóły

81200

Lokal na sprzedaż

Powierzchnia: 16 m2

LUBELSKIE

WŁODAWA

Szczegóły

8340

Lokal na sprzedaż

Powierzchnia: 2430 m2

WIELKOPOLSKIE

POZNAŃ

Szczegóły

1000000

Lokal na sprzedaż

Powierzchnia: 1526 m2

WIELKOPOLSKIE

LUDWINA

Szczegóły

350000