Lokal na sprzedaż Gródek Nad Dunajcem, powiat Nowosądecki, województwo Małopolskie

Strona główna  Powrót

Id oferty: 136630 | Numer oferty nokazja: 2289421 | Numer oferty: 828880

Informacje o ofercie

Oferta

Lokal

Budynek

 • Rynek
  Wtórny
 • Rynek
  Wtórny
 • Województwo
  MAŁOPOLSKIE
 • Powiat
  NOWOSĄDECKI
 • Miejscowość
  GRÓDEK NAD DUNAJCEM
 • Garaż
  PLN

Opis dodatkowy

Oferta dodana za pomocą Multiportalu BeBroker

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 29/21/S informuje, że na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z dnia 26 czerwca 2024 roku uzyskał zgodę na sprzedaż
z wolnej ręki za cenę najwyższą z oferowanych, prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 255, o powierzchni 0,24 ha położonej w miejscowości Podole Górowa pod numerem porządkowym 155, gm. Gródek nad Dunajcem, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1S/00029270/5. Nieruchomość zabudowana jest obiektem hurtowni materiałów budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606876456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl oraz w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 677/20

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż 433 500,00 zł (czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 1 sierpnia 2024 r do godziny 17.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 44 000,00 zł na rachunek bankowy funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się
w kancelarii syndyka.

Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania.
O ważności wpłaty wadium decyduje data uznania konta funduszów masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2024 roku o godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotu konkursu.


Telefon: 606876456

Ofertę obsługuje: Agencja/Agent/Właściciel
Tel. 606 xxx xxx Pokaż
E-mail syndykjz@op.plLiczba wyświetleń: 7
Data ostatniej akutalizacji: 2024-07-10

Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

 

Inne ogłoszenia:

Lokal na sprzedaż

Powierzchnia: 500 m2

LUBELSKIE

WŁODAWA

Szczegóły

81200

Lokal na sprzedaż

Powierzchnia: 16 m2

LUBELSKIE

WŁODAWA

Szczegóły

8340

Lokal na sprzedaż

Powierzchnia: 222 m2

ŚLĄSKIE

KATOWICE

Szczegóły

430000

Lokal na sprzedaż

Powierzchnia: 2430 m2

WIELKOPOLSKIE

POZNAŃ

Szczegóły

1000000