Działka na sprzedaż Namysłów, powiat Namysłowski, województwo Opolskie

Strona główna  Powrót

Id oferty: 174220 | Numer oferty nokazja: 999856 | Numer oferty: 9736/3186/OGS

Informacje o ofercie

Oferta

Działka

 • Województwo
  OPOLSKIE
 • Powiat
  NAMYSŁOWSKI
 • Miejscowość
  NAMYSŁÓW
 • Powierzchnia
  875
 • Opis dodatkowy

  O G Ł O S Z E N I E Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 177/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Namysłowa ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie w okolicach ul. Wileńskiej i Wschodniej, k. m. 5, obejmujących działki: nr 534/75, o powierzchni 0,0875 ha, cena wywoławcza - 42 900,00 zł, nr 534/76, o powierzchni 0,0963 ha, cena wywoławcza - 47 300,00 zł, nr 534/77, o powierzchni 0,0934 ha, cena wywoławcza - 45 800,00 zł. Podane ceny są cenami netto – po przetargu do wartości zostanie doliczony podatek VAT. W/w działki zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00051309/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Oferowane nieruchomości położone są na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Kształt działki opisanej w pkt. 1 regularny, prostokątny, kształt działek opisanych w pkt. 2 – 3 nieregularny, trapezoidalny. Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony, istnieje możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia technicznego. Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia grudnia 2016 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 11 stycznia 2016 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek). Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o podatek VAT i koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości. I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 7 grudnia 2015 r. został rozstrzygnięty negatywnie ze względu na brak wpłat wadium. Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu). Namysłów, 10 grudnia 2015 r. Burmistrz Julian Kruszyński Kontakt: Urząd Miasta Namysłów - Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami tel: 77 4190 377 urzad.miejski@namyslow.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

  Ofertę obsługuje: Agencja/Agent/Właściciel
  Tel. 502 xxx xxx Pokaż
  Tel. (58 xxx xxx Pokaż  Liczba wyświetleń: 872
  Data ostatniej akutalizacji: 2015-12-10

  Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

   

  Inne ogłoszenia:

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 860 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  20000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 2888 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  LEŚNA

  Szczegóły

  54500 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 536 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  8000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 11026 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA GÓRNA

  Szczegóły

  11000 PLN