Działka na sprzedaż Pędzewo, powiat Toruński, województwo Kujawsko-pomorskie

Strona główna  Powrót

Id oferty: 658605 | Numer oferty nokazja: 2241053

 • Slid0
 • Slid1

Informacje o ofercie

Oferta

Działka

 • Województwo
  KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Powiat
  TORUŃSKI
 • Miejscowość
  PĘDZEWO
 • Powierzchnia
  114577
 • Opis dodatkowy

  Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej należącej do MARWIT Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Złejwsi Wielkiej

   

  Syndyk masy upadłości MARWIT Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Złejwsi Wielkiej oferuje do sprzedaży w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w Pędzewie, Gmina Zławieś  Wielka, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze TO1T/00058884/1.

  Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej przedsiębiorstwa MARWIT Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej wynosi 2.952.000,00 złotych netto (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100) i zostanie powiększona o należny, wynikający z przepisów prawa, podatek.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta na rachunek bankowy nr 67 1240 1936 1111 0011 0946 3301 do dnia 26 września 2023 r. wskazując w tytule przelewu „WADIUM”. W razie braku zapłaty wadium ofertę uważa się za niezłożoną.

  Wadium wynosi 295.200,00 zł. (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 00/100).

  Oferty , należy składać do dnia 26 września 2023 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej – Gbur,  w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87–100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00-16:00, lub wysłać ofertę na adres w/w Kancelarii listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w sposób i według zasad określonych warunkami sprzedaży (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Notarialnej Marzenny Kamińskiej – Gbur, w Toruniu, ul. Prosta 37 lok. 2, 87–100 Toruń w dniu 27 września 2023 r. o godz. 12:00.

  Materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży (w tym opisy i oszacowania przedsiębiorstwa) oraz warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w Toruniu, ul. Warszawska 6 lok. 5, w godz. 9:00 – 16:00, oraz na stronie internetowej Kancelarii Syndyka: www.zieciak.com.pl. Istnieje także możliwość uzyskania powyższych materiałów drogą elektroniczną pisząc wiadomość na adres e-mailowy Kancelarii Syndyka: torun@zieciak.com.pl. Nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kancelarią Syndyka.

  Ofertę obsługuje: Agencja/Agent/Właściciel  Liczba wyświetleń: 193
  Data ostatniej akutalizacji:

  Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

   

  Inne ogłoszenia:

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 860 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  20000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 2888 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  LEŚNA

  Szczegóły

  54500 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 536 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  8000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 11026 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA GÓRNA

  Szczegóły

  11000 PLN