Działka na sprzedaż Głuszyca, powiat Wałbrzyski, województwo Dolnośląskie

Strona główna  Powrót

Id oferty: 174224 | Numer oferty nokazja: 999860 | Numer oferty: 9740/3186/OGS

Informacje o ofercie

Oferta

Działka

 • Województwo
  DOLNOŚLĄSKIE
 • Powiat
  WAŁBRZYSKI
 • Miejscowość
  GŁUSZYCA
 • Powierzchnia
  860
 • Opis dodatkowy

  BURMISTRZ GŁUSZYCY ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca Przedmiotem przetargów są nieruchomości: (Tabela w załączonym zdjęciu) UWAGA: Dodatkowo sprzedaje się na własność udział wynoszący 1/11 w prawie własności działki nr 820/13 o powierzchni 0,1770 ha położonej w Głuszycy Obręb 1 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową - Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są nieuzbrojone (WZWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej do w/w nieruchomości). - Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. - Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. - Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym, w dniach: 29.07.2015 r., 10.09.2015 r., 3.11.2015 r. - Przetargi odbędą się w dniu 12.01.2016 r. w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter). - W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 7.01.2016 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki. - Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuszycy. - Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym. - Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. - Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. - Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. - Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. - Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. - Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca. - O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. - Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. - Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 14, tel. 74 88 66 740. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 7.12.2015 r. do 12.01.2016 r. Sporz.K. Łazanowska Kontakt: Urząd Miejski w Głuszycy - Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel: 74 88 66 768 bok@gluszyca.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

  Ofertę obsługuje: Agencja/Agent/Właściciel
  Tel. 502 xxx xxx Pokaż
  Tel. (58 xxx xxx Pokaż  Liczba wyświetleń: 2526
  Data ostatniej akutalizacji: 2015-12-10

  Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

   

  Inne ogłoszenia:

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 2888 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  LEŚNA

  Szczegóły

  54500 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 536 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA

  Szczegóły

  8000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 11026 m2

  DOLNOŚLĄSKIE

  GŁUSZYCA GÓRNA

  Szczegóły

  11000 PLN

  Działka na sprzedaż

  Powierzchnia: 875 m2

  OPOLSKIE

  NAMYSŁÓW

  Szczegóły

  42900 PLN